Geslaagd online onderzoek met behulp van de verzendservices van AgriDirect

Als leverancier van een breed assortiment landbouwmachines wil Kuhn-Groep de gebruikers van deze machines betrekken bij het vinden van nieuwe mechanisatieoplossingen voor de toekomst. Zij kwamen met het initiatief om een online onderzoek uit te voeren onder agrariërs met als thema ‘graslandbewerking’. Aangezien AgriDirect beschikt over de meest uitgebreide Agrarische Databases waarin eveneens e-mailadressen van land- en tuinbouwers zijn opgenomen, werden de uitnodigingen voor het onderzoek verspreid via de digitale verzendservices Boervindt.nl en agri-treff.de.

Om het onderzoek onder de aandacht te brengen bij de juiste doelgroep – Nederlandse en Duitse agrariërs met minimaal 50 hectare grasland – werd een specifieke selectie gemaakt uit de Agrarische Databases van AgriDirect. 

Optimaliseren van vragenlijst
Voorafgaand aan de verzending moest de vragenlijst van het onderzoek in beide talen worden geoptimaliseerd. AgriDirect bood hierbij ondersteuning aan Kuhn-Groep. De vragen werden correct geformuleerd en de routing van de vragenlijst werd aangepast. 

Online verzendservices van AgriDirect: dé oplossing voor de Opt-In wetgeving
Vanuit de Nederlandse vestiging van Kuhn in Geldrop en de Franse vestiging in Saverne werd akkoord gegeven voor verzending via de verzendservices van Boervindt.nl en agri-treff.de. Halverwege april werd de verzending gestart. Ruim een week later, werd de verzending herhaald naar de personen die de e-mailing nog niet hadden geopend. Het resultaat mocht er zijn – Kuhn-Groep had voldoende respondenten voor het onderzoek en verkreeg op deze manier input om hun machines te verbeteren voor de toekomst.

Aysun Özdemir - werkzaam bij de Kuhn-vestiging in Saverne (FR) - reageert op haar samenwerking met AgriDirect:
“De reactiviteit en de professionaliteit van AgriDirect heeft ons een goed beeld gegeven van deze organisatie. De ondersteuning die we kregen bij het afronden en testen van de vragenlijst, stelden we erg op prijs. Bij het samenstellen van de adressenbestanden zijn de wensen en eisen van Kuhn volledig gerespecteerd en is de meest optimale adresselectie mogelijk gemaakt. Uiteindelijk heeft het ons een representatieve steekproef en betrouwbare data van agrariërs uit onze doelgroep opgeleverd.”

 

Aysun Özdemir, werkzaam bij de Kuhn-vestiging in Saverne (FR)

 

Ihr Browser ist nicht aktuell.

Für die korrekte Anzeige dieser Website ist eine neuere Version Ihres Browsers erforderlich. Sie können Ihren Browser aktualisieren.